تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 09:24 ق ظ

معرفی واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

مراكز توانمندسازی پژوهشی به مراكزی گفته می شود كه می كوشند از طریق توانمندسازی اعضاء هیئت علمی، به  گسترش كمی و كیفی پژوهش ها كمك كنند. دانشکده علوم پزشکی نیشابور دارای 1 مركز توانمندسازی پژوهشی است. فعالیت های این مراكز برای توانمندسازی اعضاء عبارتند از: الف- برگزاری كارگاه های آموزشی مور....

پیوند های مفید