رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مراسم تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان ۲۲ بهمن گفت: در یازده ماه گذشته دانشکده علوم پزشکی موفق به جذب سه میلیون دلار تجهیزات سرمایه ای از وزارت بهداشت شد.

دکتر محسن عظیمی نژاد در این جلسه به بیان گزارشی از هیئت امنای ارزی پرداخت و افزود: از شهریور 98 تا مرداد 99 بنا برگزارش هیئت امنای ارزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در یازده ماه گذشته سه میلیون دلار از وزارت بهداشت تجهیزات سرمایه ای گرفته است.

وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از میزان رضایت مردم از خدمات درمانی و تکریم ارباب رجوع در بیمارستان 22 بهمن و تشکر از مدافعان سلامت و ستاد پشتیبانی بیان کرد: روزهای سختی را در بحران کرونا پشت سر گذاشتیم اما با همراهی، اتحاد و نگاه همگرایانه توانستیم اقدامات خوبی را در این مدت انجام دهیم.

مراسم تقدیر از مدافعان سلامت بیمارستان ۲۲ بهمن روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه با حضور رئیس دانشکده، معاونان و مدیران و کارکنان درمان دانشکده صورت گرفت.