تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:48 ق ظ

بخش اطفال

بخش اطفال در طبقه همکف  قرار گرفته است .این بخش شامل دو اتاق چهار تخت ،شش اتاق سه تخت و سه  اتاق تک تخت می باشد . سه سرویس بهداشتی جهت بیماران ،اتاق معاینه ، انبار تجهیزات وآبدار خانه نیز جهت بیماران و همراهیان  در نظر گرفته شده است . اتاق ها دارای امکانات رفاهی کامل شامل سیستم تهویه مطبو....

معرفی بخش ICU

سال تاسیس    سال 1380 با 9 تخت نوزادان  افتتاح گردید. توضیحات    تنها بخش NICU در ، که ابتدا با 9 تخت مصوب به تأیید وزارت خانه رسید و اکنون به 19 تخت مصوب گسترش یافته است و همزمان بخش نوزادان نیز تا حدود 17 بیمار را قادر به پذیرش می باشد و تنها موارد جراح....

  سال تاسیس    سال 1380 همزمان با شروع به کار بیمارستان افتتاح گردید. توضیحات    این بخش دارای : 5 اتاق 4 تخت                                                       3 اتاق تک تخت                            1 اتاق ایزوله  نوع بیماران مورد پذیرش ....

معرفی بخش اتاق عمل

سال تاسیس    سال 1380 با 9 تخت نوزادان  افتتاح گردید. توضیحات    تنها بخش NICU در ، که ابتدا با 9 تخت مصوب به تأیید وزارت خانه رسید و اکنون به 19 تخت مصوب گسترش یافته است و همزمان بخش نوزادان نیز تا حدود 17 بیمار را قادر به پذیرش می باشد و تنها موارد جراح....

نام و نام خانوادگی  زیبا تیمورپور مدرک تحصیلی  لیسانس پرستاری سمت  پرستار کنترل عفونت سوابق کاری  یکسال مسئول بخش اطفال بیمارستان 22 بهمن خاش    14 سال پرستار بالینی در بخش های ارتوپدی ، اطفال ، جراحی اطفال ،  نفرولوژی و post ccu....

پیوند های مفید