تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:38 ق ظ

    آدرس دهی به مقالات مرکز تحقیقات بیماری های آندمیک نیشابور Neyshabur endemic deases research center, neyshabur university of medical sciences, Neyshabur, Iran     ....

  شماره تلفن جهت ارتباط با مرکز تحقیقات بیماری های آندمیک: 42635060-015         ....

 وضعیت فعلی مرکز:در حال حاضر فضای اختصاص یافته به مرکز شامل چهار اتاق با ابعاد مختلف و کاربری های متناسب با فعالیتهای مرکز در محل ساختمان آزمایشگاه مرجع سلامت نیشابور واقع در بلوار شهدای گمنام غربی می باشد. تابلو اختصاصی مرکز طراحی و در کنار تابلو آزمایشگاه مرجع بر روی سردرب آن نصب شده است....

                                                 هیات موسس مرکز تحقیقات و بیماری های آندمیک                                                                                                   دکتر محسن عظیمی نژاد    ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی نیشابور    دکتر اباص....

  اهداف مرکز تحقیقات بیماری های آندمیک نیشابور:- ایجاد زمینه لازم برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای واگیر و غیرواگیر - تمرکز بر شناخت دقیق تر بیماریهای اندمیک منطقه و ایجاد بستر مناسب از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری جهت انجام فعالیتهای پیشگیری و....

پیوند های مفید