تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:37 ب ظ

                                                                                                                                                                                                      محققین اصلی NeLSA                                                      ....

معرفی کوهورت

معرفی افزایش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعیت سالمندان یکی از دستاوردهای قرن جدید بوده و سالخوردگی جمعیت پدیده ای است که برخی جوامع بشری با آن روبرو شده و یا خواهند شد. بر اساس نظریات سازمان جهانی بهداشت این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که منجر به پیشگیری از بیماری ها و در نهای....

پیوند های مفید