تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:35 ق ظ

فایلهای صوتی ترتیل استاد پرهیزگار

فایلهای صوتی ترتیل استاد پرهیزگار پیوست ها : دانلود[ترتیل]244 kB ....

اساتید و پرسنل دانشجویان ....

مقالات مرتبط اداره قران وعترت

مقالات مرتبط  با اداره قران وعترت پیوست ها : دانلود[بررسی نقش قران در سلامت روح وروان]81 kB دانلود[سلامت روان و قرآن]163 kB ....

مقالات اداره قران وعترت

مقالات مرتبط  با اداره قران وعترت ....

چگونه حافظ قران شویم ؟

چگونه حافظ قران شویم ؟ پیوست ها : دانلود[چگونه حافظ قران شویم ؟]308 kB ....

زیر مجموعه ها

پیوند های مفید