تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:31 ق ظ

بسیج از دیدگاه بزرگان

بسیج در کلام امام در دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام، زیرا که گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده[اند].اگر ندای دلنشین تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شد، چشم طمعِ دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد. بسیج در کلام رهبری امروز همه جوانان ما، پیروان ما، دانشجویان ما، روحان....

پیوند های مفید