تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:15 ب ظ

نوبت دهی تلفنی ( اپراتور خودكار ) : شماره تلفن نوبت دهی تلفنی درمانگاههای تخصصی بیمارستان 22 بهمن با شماره تلفن : 43219600به صورت اپراتور خودكار پاسخگوی متقاضیان می باشد. در این روش بیماران با ورود به سیستم نوبت دهی و انجام راهنمایی های كه توسط اپراتور خودكار ارائه می گردد پس از انتخاب د....

پیوند های مفید