تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 08:00 ق ظ

طرح های مشترک دانشکده علوم پزشکی نیشابور

حمایت های هدفمند و مشترک دانشکده علوم پزشکی نیشابور با دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر مراقبت مادران باردار با اولویتPreeclampsia سل بیماری های متابولیک و کم خونی با اولویت تالاسمی و آنمی فقر آهن     ....

پیوند های مفید