تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:44 ق ظ

  حفاظت فیزیکی به عنوان یکی از مهمترین منابع و ابزارهای کاری حراست ، بر اساس شرح وظایف ابلاغی قانون گذار،حفاظت فیزیکی دفتر مرکزی حراست دانشکده چند اقدام را در اولویت کاری داشته ویا به ثمر رسانده است ، از جمله برنامه ریزی لازم جهت انسجام انتظامات بیمارستان ها و ساختمان های ستادی با معرفی ....

پیوند های مفید