تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:40 ق ظ

برای دانلود فرآیندها کلیک کنید: پیوست ها : دانلود[فرآیند پذیرایی جلسات]16 kB دانلود[فرآیند پذیرایی جلسات و مراسم ویژه]20 kB دانلود[فرآیند درخواست جنس از انبار]13 kB دانلود[فرآیند رزرو سالن آموزشی]16 kB دانلود[فرآیند غذای مهمانان]16 kB ....

برای دانلود چک لیست ها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[چک لیست ارزیابی پرسنل خدمات ستاد]371 kB دانلود[چک لیست ارزیابی شرکت خدماتی]295 kB دانلود[چک لیست بررسی فعالیت خدمات(نظافتچی-آبدارچی)]386 kB دانلود[چک لیست ارزیابی واحد خدمات]341 kB ....

فرم

پیوست ها : دانلود[فرم پروانه خروج اموال و اثاثیه]13 kB ....

  جهت دریافت فرم ها کلیک نمایید: پیوست ها : دانلود[فرم درخواست غذا]29 kB دانلود[فرم درخواست وسیله نقلیه]15 kB دانلود[فرم پروانه خروج اموال و اثاثیه]13 kB دانلود[فرم درخواست پذیرایی]29 kB دانلود[فرم درخواست وسیله نقلیه از آژانس]16 kB ....

پیوند های مفید