تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:57 ق ظ

صورت جلسات شورای پژوهشی سال 98

برای دانلود صورت جلسات شورای پژوهشی سال 1398 دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر روی لینکهای زیر کلیک کنید صورتجلسه 45 صورتجلسه 46 صورتجلسه47 صورتجلسه48 صورتجلسه 49 صورتجلسه 50 صورتجلسه 51 ....

صورت جلسات شورای پژوهشی 97

  برای دانلود جلسات شورای پژوهشی سال 1397 دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر روی لینکهای زیر کلیک کنید صورت جلسه 40 صورت جلسه 41 صورت جلسه 42 صورت جلسه 43 صورت جلسه 44 ....

صورت جلسه 18 صورت جلسه 19 صورت جلسه20 صورت جلسه 21 صورت جلسه 22 صورت جلسه 23 صورت جلسه 24 صورت جلسه 25 صورت جلسه 26 صورت جلسه 27 صورت جلسه 28 صورت جلسه 29 صورت جلسه 30 ....

صورت جلسه 34 صورت جلسه 35 صورت جلسه36 صورت جلسه 37  صورت جلسه 38    صورت جلسه 39               ....

صورت جلسات پژوهشی قبل از سال 94

 صورت جلسه 11 صورت جلسه 12 صورت جلسه 13 صورت جلسه 14 صورت جلسه 15 صورت جلسه 16               ....

پیوند های مفید