تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 05:39 ق ظ

 کمیته تحقیقات دانشجویی  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از واحدهای وابسته به معاونت پژوهش و فناوری این دانشکده است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش....

معرفی کمیته تحقیقات ....

پیوند های مفید