تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:37 ق ظ

کاربر گرامی این صفحه در دست ساخت است ....

کاربر گرامی این صفحه در دست ساخت است ....

اعضای کارگروه قرآن پژوهی 1- آقای مهندس باقر دلخوش 2- آقای دکترجواد عباسی 3- آقای دکترسعید سمرقندیان 4- آقای دکتر سیدرضا میرحافظ 5- سرکارخانم طاهره احمدپناهی 6- سرکارخانم سارا قدوسی مقدم 7- سرکارخانم العامری ....

کاربر گرامی این صفحه در دست ساخت است ....

مسئولین کارگروه قرآن پژوهی: آقای مهندس محمدباقر دلخوش و سرکار خانم مظفری پور       نام و نام خانوادگی: زهرامظفری پور                                         کارشناس ارشد علوم  سیاسی از دانشگاه فردوسی مشهد پست سازمانی: کارشناس امور بین الملل دانشکده علوم پزشکی نیشابور سمت فعلی: کارشن....

مطالب بیشتر ...

  1. قرآن پژوهی

پیوند های مفید