تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:29 ق ظ

اعتباربخشی آموزشی

معیارها و سنجه های ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از یک دوره بررسی ها و نشست های کارشناسی تدوین و در سال 94 به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.

پیوند های مفید