تقویم روز
امروز جمعه 9 خرداد ماه 1399 ساعت 13:32 ب ظ

تاسیسات1

  معرفی سامانه نگهداشت (CMMS)  سیستم کامپیوتری مدیریت تعمیرات (با نماد اختصاری CMMS) یا سیستم کامپیوتری مدیریت تعمیرات و اطلاعات (با نماد اختصاری CMMIS) یک پایگاه داده کامپیوتری از اطلاعات راجع به فعالیتهای تعمیراتی یک سازمان را مدیریت و اجرا می‌کند. هدف از این اطلاعات کمک به پرسنل تعمیر....

اعتباربخشی آموزشی

معیارها و سنجه های ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پس از یک دوره بررسی ها و نشست های کارشناسی تدوین و در سال 94 به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید. ....

معرفی بخش آنژیوگرافی

بخش آنژیوگرافی بیمارستان 22بهمن نیشابور در زمستان سال 1395 بدست قائم مقام وزیر بهداشت با اعتباری بالغ بر 72 میلیارد ریال با کمک های خیرین و دولت جمهوری اسلامی به بهره برداری رسید ....

معرفی واحد تریاژ

....

برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی نیشابور

برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی نیشابور ....

پیوند های مفید