تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:05 ق ظ

معرفی کمیته: چاپ و تکثیر کتب پزشکی یکی از فعالیت های مهم و تعیین کننده در روند تکامل و رشد دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر دنیاست به طوری که اکثر دانشگاه ها و موسسات پزشکی در راستای گسترش فعالیت های خود از ابزارهای جدید تکنولوژی اطلاعات بهره می گیرند تا هم تعداد مخاطبین خود را در رابطه با....

....

پیوند های مفید