تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:28 ب ظ

کلاس آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی2

کلاس آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی در دانشکده علوم پزشکی توسط اساتید سازمان بازنشستگی کشوری برای کارشناسان اداری و کارگزینی های ستاد و معاونت ها در دی ماه 94 برگزار گردید ....

کلاس آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی

کلاس آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی در استان در محل سالن شهید دکتر چمران بیمارستان قائم توسط اساتید اداره آموزش سازمان بازنشستگی کشوری برگزار گردید که در این دوره کلیه کارشناسان بازنشستگی ادارات مختلف استان شرکت داشتند.      ....

فرآیند های اداره بازنشستگی

....

 علیرضا ناصری مقدم                                             ....

              پیوست ها : دانلود[خلاصه قوانین بازنشستگی کشوری]1137 kB دانلود[قوانین و مقررات]5858 kB دانلود[قوانین کامل بازنشستگی کشوری]596 kB دانلود[مقررات صندوق بازنشستگی کشوری]1632 kB ....

پیوند های مفید