تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 07:44 ق ظ

معرفی واحد علم سنجی

علم سنجی چیست؟ 1. شاخصی برای ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌.2. شاخصی برای ارزیابی کیفیّت تحقیقات‌ در دانشگاه‌. 3. شاخصی برای ارزیابی بهره‌وری علمی دانشگاه‌. 4. شاخصی برای ارزیابی میزان موفّقیّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشی – پژوهشی خود. 5. شاخصی برای شناسایی وضعیّت پیشرفت علمی د....

فرایند برگزاری کنگره ها

برای مشاهده ی فرایند برگزاری کنگره های داخلی، ملی و بین المللی اینجا را کلیک نمایید ....

سفرهای علمی

  فرایند شرکت اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سفرهای علمی کاربرگ درخواست شرکت در همایش ....

فلوچارت فرایند مشارکت اعضای هیات علمی

فلوچارت فرایند مشارکت اعضای هیات علمی ....

آیین نامه فرصت مطالعاتی

جهت مشاهده آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی اینجا را کلیک نمایید. ....

پیوند های مفید