تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 11:21 ق ظ

با همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس صورت گرفت:

آموزشی نمایندگان کارخانجات در هفته سلامت مردان

 

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده ومدارس معاونت بهداشت از برگزاری جلسه آموزشی جهت نمایندگان کارخانجات به مناسبت هفته سلامت مردان خبرداد.

میترا رضااف با اشاره به همکاری گروه بهداشت حرفه ای در این فرآیند تاکیدکرد: شعا رهفته سلامت مردان در سال جاری با عنوان"محیط کار سالم ،کارکنان سالم" انتخاب شده واز انجا که تعداد زیادی از جمعیت مردان در کارخانجات مشغول به کار هستند و غالبا به خاطر مشغله کاری فرصتی برای کنترل سلامت خود ندارند. لذابرنامه آموزشی برای این گروه در نظر گرفته شد تا ضمن آگاهی وحساس سازی آنها نسبت به خود مراقبتی و دریافت خدمات مراقبتی، باسرطانهای شایع مردان وهمچنین چگونگی پیشگیری از کرونا ویروس آشنا شوند.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس ضمن تشکر از خانم دکتر فروزش و دکتر آذینی به منظور ارائه مباحث آموزشی ابراز امیدواری کرد با انتقال مفاهیم این کارگاهها به سایر کارکنان و مردان جامعه، شاهد حضور بیشتر آقایان در مراکز و پایگاههای خدمات جامع سلامت به منظور بررسی کنترل سلامت این عزیزان باشیم.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

پیوند های مفید