تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 07:51 ق ظ

تغذیه تیر95

تیر95نیمه اول تیر95نیمه دوم ....

فعالیت پژوهش

معاونت بهداشتی عملکرد هفتگی (هفته اخر خردادماه95  ) ردیف  گروه / واحد اهم فعالیت های هفته گذشته اهم برنامه های هفته آینده 1- پژوهش و تحقیقات  - کارهای روتین در واحد تشکیل جلسه شورای پژوهشی مورخ 9/4/95         ....

باز گشت مجدد به زندگی کیان کوچولوی 33 روزه با عکس العمل به موقع تکنسین های اورژانس 115 نیشابور

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور از نجات جان شیرخوار 33 روزه پسر با عکس العمل به موقع تکنسین های این مرکز خبر داد . دکتر محمد شوروزی در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت : در ساعت 23:30 روز شنبه 12/4/1395 پرسنل پایگاه پرستار (دو شهری)بر بالین نوزادی 33 روزه حاضر شده بودند که دچار ایست کا....

گزارش هفتگی گروه سلامت روان

گزارش روان ....

امام خمینی(ره) در مقابل آمریکا دیپلماسی موفق تهاجمی اتخاذ کرده بود

مشاور فرماندار ویژه نیشابور در امور ایثارگران گفت: امام راحل در مقابل سیاست‌ها و برنامه‌های آمریکا، دیپلماسی موفق تهاجمی را به¬عنوان یک روش اتخاذ کرده بود. ....

پیوند های مفید