تقویم روز
امروز جمعه 29 تیر ماه 1397 ساعت 08:55 ق ظ

 

د

لر ....

امکان داونلود

بلیبسیبس ....

میز خدمت معاونت بهداشتی

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی) 1 درخواست اشتغال نیرو  فرایند مستندات     2 درخواست اطلاعات جمعیتی فرایند مستندات      3  دریافت گواهی فوت فرایند مستندات     4  شکایات س....

میز خدمت بیمارستانها

بیمارستان حکیم ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی) 1 فرایند و چگونگی انجام کار جواب دهی به نامه های اداری فرایند  مستندات   ترکیبی 2 فرایند و چگونگی انجام کار رسیدگی به شکایات فرایند  مستن....

میز خدمت اورژانس 115

اورژانس ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی) 1 استعلام (نیروی انتظامی ، دادگستری ،راهنمایی رانندگی ، بیمه) فرایند مستنات     2 درخواست پرینت برگه ماموریت اورژانس 115 فرایند  مستندات     ....

زیر مجموعه ها

www.3dots.ir