تقویم روز
امروز چهارشنبه 14 خرداد ماه 1399 ساعت 08:14 ق ظ

ارتباط با ما

 علیرضا ناصری مقدم سمت :دبیر شورای انضباطی دانشجویان تحصیلات : لیسانس مدیریت بازرگانی تلفن : 43210552 - 051        تلفن همراه :09156834626    ....

معرفی ساختار شـورای انضباطی

معرفی ساختار شـورای انضباطی دانشگاه شورای انضباطی دانشگاه برابر مفاد شیوه نامه اجرائی مصوب وزرای محترم علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشكی نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه اعلام گردیده و بعنوان مرجع رسیدگی و صدور احكام نسبت به شكایات و گزارشات در خصوص تخلفات كلیه دانشجوی....

پیوند های مفید