وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله براساس شاخص های پژوهشی بین المللی از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، محققین برجسته و سرآمد پژوهشی را انتخاب ودر همایشی با حضور مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  از این محققین ممتاز  کشوری تجلیل و قدر دانی می نماید.  

امسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص H-Index بدون خود استنادی و بدون مقالات پر نویسنده، پژوهشگرانی که H-Index برابر با 20 و بالاتر داشتند؛ بعنوان پژوهشگر برجسته و سرآمد پژوهشی انتخاب و معرفی گردیدند. 

بر اساس این معیار های پژوهشی بین المللی، دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور جناب آقایان دکتر محسن عظیمی نژاد و دکتر سعید سمرقندیان در فهرست پژوهشگران برجسته و سرآمد پژوهشی علوم پزشکی کشور قرار گرفتند که قرار است در پنجمین همایش بررسی شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی در تاریخ پنجشنبه 99/05/23 که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد از این محققین عالی رتبه تجلیل بعمل آید. 

لازم بذکر است در سال های گذشته نیز، دانشکده علوم پزشکی نیشابور با حضور این دو محقق برجسته کشوری در مراسم تجلیل و قدردانی از محققین ممتاز با حضور مقام عالی وزارت شرکت داشته است.