تقویم روز
امروز شنبه 21 تیر ماه 1399 ساعت 00:22 ق ظ

درباره دفتر حقوقی

      دفتر امور حقوقی دانشکده به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشکده با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشکده به انجام  وظایف خود می پردازد،که اهم شرح وظایف و اختیارات دفتر به شرح زیر می باشد:   شرح وظایف    1) اموردعاوی (حقوقی – کیفری)    اموری است كه از....

درباره دفتر حقوقی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

      دفتر امور حقوقی دانشکده به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشکده با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشکده به انجام  وظایف خود می پردازد،که اهم شرح وظایف و اختیارات دفتر به شرح زیر می باشد:   شرح وظایف    1) اموردعاوی (حقوقی – کیفری)    اموری است كه از....

پیوند های مفید