تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:07 ب ظ

آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل بخشنامه ارتقاء طبقه شغلی ضوابط اجرائی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی و طبقه تشویقی ....

فرم ارتقاء رتبه پایه و ارشد فرم سیاهه حقوقی ....

وظایف کمیته اجرایی ماده 51 آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی ....

اعضای کمیته اجرائی طرح مهندسی مشاغل: 1- مهندس رضا مبارکی                                 معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته اجرائی 2- محمدعلی شورورزی                                 مدیر بودجه 3- محسن آشیانی                                    مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی 4- خ....

معرفی کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل

  خدیجه احمدی متولد:1359 وضعیت تاهل:متاهل سمت: کارشناس مسئول مهندسی مشاغل پست الکترونیک: تلفن: 43307167-051   معرفی شرح وظایف اعضای کمیته فرم ها بخشنامه ها معرفی همکاران برنامه زمان بندی کمیته های فرعی ....

پیوند های مفید