تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:21 ب ظ

شرح وظایف واحدبازآموزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

شرح وظایف : 1_ اطلاع رسانی در مورد دوره های در حال اجرای کارکنان 2_ برنامه ریزی و نیازسنجی دوره های اموزشی کارکنان 3_ برگزاری و زمان بندی دوره های بهورزی 4_ نظارت بر دوره های آموزشی 5_ ثبت دوره های آموزشی و تعریف آن و ثبت نمرات   ....

معرفی واحدبازآموزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

الهه کارگزار: کارشناس مسئول واحد بازآموزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان تحصیلات : فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی تعداد نیروها : صفر   ....

پیوند های مفید