پیرو طرح سوالاتی در خصوص مرکز پزشکی شمس شرق که در تاریخ ۱۴دی ماه منتشر شده است موارد ذیل را به اطلاع می رساند. لذا به منظور تنویر افکار عمومی مخاطبین، برابر قانون مطبوعات در ستون مربوطه درج گردد.

لازم به ذکر است دیگر همکاران محترم شما در نشریه نیشابور سلام، در همین خصوص  مصاحبه ای درخواست نمودند و جلسه پرسش و پاسخ با حضور خبرنگاران نشریه مذکور و رئیس محترم دانشکده در تاریخ ۲۴آذرماه که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، برگزار شد. لذا با توجه به مشترک بودن عمده سوالات، پیشنهاد می گردد متن مصاحبه توسط مدیر مسئول نشریه مذکور با رعایت اصل امانت داری در اختیار خبرنگاران محترمی که سوالات مشابه دارند  قرار گیرد و به منظور اطلاع مخاطبان محترم منتشر گردد.

علی ای حال موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

  • مرکز پزشکی شمس شرق یک مرکز خیرساز وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور است که به همت خیرین سلامت، برادران شمس شرق احداث شد و هدف خیر به اذعان خودشان فقط رضایت مردم و دعا برای پدر و مادر خیر می باشد. 
  • تجهیزات این مرکز مانند سایر تجهیزات دولتی توسط دولت تامین شده است. (البته مقداری از تجهیزات نیز توسط خیرین سلامت تامین شده است. از جمله لوستر مجموعه، پرده ها و تعدادی از سیستم ها و مانیتورهای موجودی ... که این کمک ها همچنان ادامه دارد). 
  • در حال حاضر فقط بخش پریناتولوژی این مرکز فعال شده و نیازمند به پروانه است که فرایند صدور پروانه آن در حال پیگیری می باشد. بخش‌های سرطان زنان و ناباروری این مرکز نیز هنوز فعال نشده اند. اگرچه قسمت عمده تجهیزات آن خریداری شده و در صورت فعالیت پروانه‌های آن نیز اخذ خواهدشد.
  • تعرفه‌های این مرکز نه تنها خصوصی نیست بلکه با تعرفه‌های بخش خصوصی فاصله بسیار زیادی دارد. این تعرفه به تصویب هیئت امنای دانشکده که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت برگزار شد رسیده است.
  • مبلغ تعرفه به جهت جذب پزشکان فوق تخصص و متخصص حدود تعرفه مراکز خیریه تعریف شده است لیکن تعرفه دریافتی فعلی از آنچه بر اساس مصوبه مذکور پیش بینی شده است هم کمتر است.

    توضیحات مبسوط و پاسخ به ابهامات توسط رئیس محترم دانشکده در مصاحبه باخبرنگاران نشریه نیشابور سلام اعلام شده است. امید که مردم عزیز نیشابور، فیروزه، زبرخان و سایر بیماران مراجعه کننده از شهرها و حتی کشورهای دیگر، از خدمات تخصصی و فوق تخصصی این مرکز بهره مند شوند و نیشابوربزرگ آنچنان که باید به جایگاه رفیع خود به عنوان قطب علمی و پزشکی شرق کشور تبدیل گردد. روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور مراتب تشکر خود را از خانواده محترم شمس شرق، خبرنگاران محترم و مردم قدرشناس نیشابور بزرگ اعلام می دارد.