تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:57 ب ظ

قوانین اداره بازرسی

  قوانین و مقررات پیوست ها : دانلود[قانون ارتقا بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت]72 kB دانلود[ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]332 kB دانلود[آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیئت علمی]1254 kB دانلود[ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها]11205 kB دانلود[نظام ارتقا سلامت اداری]931 kB....

پیوند های مفید