تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:06 ب ظ

نکات قابل طرح در شکایات

      چند توصیه در صورتی كه قبلاً شكایتی به سازمان بازرسی كل كشور ارسال نموده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است و یا گزارشی از سوء جریان اداری ارایه نموده اید، از ارسال مجدد شكایت یا گزارش خودداری نمایید. ضمناً پیگیری شكایت‌های خارج از این سامانه كه قبلاً به اداره ارسال شده است از ط....

شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه. 2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی 3- بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور. 4....

پیوند های مفید