تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 20:10 ب ظ

معرفی اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند. این اداره در راستای وظیفه....

پیوند های مفید