تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 22:28 ب ظ

شاخص های ارزیابی عملکرد اداره بازرسی

شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد پیوست ها : دانلود[فایل تکمیلی ارزیابی عملکرد سال 96]0 kB دانلود[شاخص های عمومی ارزیابی سال 96]674 kB دانلود[شاخص های اختصاصی ارزیابی سال 96]218 kB ....

شرح وظایف واحد ارزیابی عملکرد

1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها. 2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه. 3- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه. 4- نظارت بر حسن اجر....

پیوند های مفید