تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 03:45 ق ظ

تریاژ

تریاژ اطفال و کودکان الگوریتم تریاژ ESI ویرایش چهارم کارگاه تریاژ ESI ویرایش چهارم با تاکید بر مامایی تریاژ START دستورالعمل تریاژ طب اورژانس و تریاژ CVA EOP پروتکل تلفنیACS پروتکل تلفنیCVA طرح کدینگ تریاژ مارگزیدگی پروتکل آفلاین سکته مغزی پروتکل آفلاین سوختگی پروتکل آفلاین ....

پیوند های مفید