تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 04:02 ق ظ

شرح وظایف واحد بازرسی

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح استان جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشكده. 2- نظارت بر حسن انجام امور دستگاه. 3- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.....

پیوند های مفید