تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 23:17 ب ظ

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت محیط -نظارت بر فعالیت آموزشگاه بهداشت اصناف - اجرای برنامه پیشگیر ی و کنترل مصرف دخانیات - پیگیری و پایش برنامه های بهسازی محیط روستاها - کنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد گندزدا  -اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیط - کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غ....

پیوند های مفید