تقویم روز
امروز پنج شنبه 26 تیر ماه 1399 ساعت 03:45 ق ظ

معرفی کارشناس بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان 22 بهمن نام و نام خانوادگی مسئول واحد: معصومه مرزانی تحصیلات: لیسانس بهداشت حرفه ای  سوابق اجرایی: کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان 22 بهمن- مسئول تیم آتش نشانی بیمارستان 22 بهمن  شماره داخلی:124 ....

معرفی مدیر بیمارستان 22بهمن

 مدیر بیمارستان 22 بهمن   نام و نام خانوادگی :هادی الهامی                                                   تحصیلات :کارشناس پرستاری سوابق کاری :مدیر اورژانس 115 درگز مدیر بیمارستان 96 تخت خوابی درگز معاون شبکه بهداشت و درمان درگز شماره داخلی:111    ....

معرفی اعتباربخشی وحاکمیت بالینی بیمارستان 22بهمن

حاکمیت بالینی   حاکمیت بالینی ، چارچوبی است که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند.  و این یعنی :   انجام دادن کارهای درست،به شیوه درست،در مکان....

پیوند های مفید