تقویم روز
امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 ساعت 19:01 ب ظ

تجلیل از پزشکان بیمارستان حکیم به مناسبت روز پزشک

  رئیس بیمارستان حکیم نیشابور از تجلیل پزشکان شاغل در بیمارستان به مناسبت روز پزشک خبر داد. دکتر علی اصغر نوری در گفت وگو با خبرنگار وب دا  گفت:به مناسبت روز پزشک اول شهریور ماه با اهدائ شاخه گل از پزشکان شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان حکیم تجلیل گردید. دراین مراسم که به اتفاق جمعی از....

تجلیل از کارمندان بیمارستان حکیم به مناسبت روز کارمند

  مدیر بیمارستان حکیم در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: به مناسبت روز کارمند چهارم شهریور ماه با اهدائ شاخه گل از کارمندان بخشهای مختلف بیمارستان حکیم تجلیل گردید. دراین مراسم که به اتفاق جمعی از مسئولین بیمارستان و سرپرستاران بیمارستان برگزار شد با حضور در بخشهای اداری از فعالیتهای پش....

پیوند های مفید