تقویم روز
امروز جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت 03:58 ق ظ

دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه بند ک در بخش کمیته تحقیقات دانشجویی (4)

به اطلاع می رساند، کمیته  تحقیقات دانشجویی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد، در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»  و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشکده ها ، اقدام به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید. دانشجویان حائز شرایط ....

دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه بند ک در بخش کمیته تحقیقات دانشجویی (3)

به اطلاع می رساند، کمیته  تحقیقات دانشجویی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد، در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»  و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشکده ها ، اقدام به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید. دانشجویان حائز شرایط ....

جشنواره هفته پژوهش ( انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی )

  از کلیه دانشجویان محترم دعوت میگردد جهت شرکت در جشنواره هفته پژوهش کلیه مستندات پژوهشی خود را تا تاریخ 98/09/20 به آدرس ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی (nums.src@gamail .com) ارسال نمایند .جهت دریافت آیین نامه دانشجوی پژوهشگر برتر به سایت کمیته تحقیقات دانشجویی بخش آیین نامه ها مراجعه نمای....

دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه بند ک در بخش کمیته تحقیقات دانشجویی (2)

به اطلاع می رساند، کمیته  تحقیقات دانشجویی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور در نظر دارد، در راستای اجرای  بند «ک»  آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»  و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشکده ها ، اقدام به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه نماید. دانشجویان حائز شرایط ....

پیوند های مفید