تقویم روز
امروز یکشنبه 2 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 15:18 ب ظ

 

کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۰ شهری نیشابور

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۰ شهری نیشابور با حضور دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir