تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 13:02 ب ظ

 

دانشکده علوم پزشكي نيشابور نمونه يك سيستم متحد، همدل و وفاداراست.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جمع اعضاي هيئت رئيسه دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت:  امروز از روز هايي بود كه بسيار خوشحالم زيرا در نیشابور تيمي بسيار همدل، علاقه مند و صادق را مشاهده كردم که اقدامات بسیار خوبی درحوزه تحول سلامت انجام داده اند و آثار آن کاملا مشهود است.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir