تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 12:50 ب ظ

 

زمان ثبت نام دانشجویان رشته کاردانی فوریتهای پزشکی سال 1396

  دانشکده علوم پزشکی نیشابور ضمن عرض تبریک به تمامی پذیرفته شدگان این دانشکده، پذیرفته شدگان محترم ضمن همراه داشتن مدارک ثبت نام به شرح ذیل در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 18 و 19 بهمن ماه 96 از ساعت 8 صبح تا 12:30 به آدرس قید شده در پایان اطلاعیه مراجعه نمایند.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir