تقویم روز
امروز یکشنبه 28 مرداد ماه 1397 ساعت 08:04 ق ظ

 

چاپ مقاله مرور سیستماتیک توسط عضو هیات علمی دانشکده

خبر نگار وب دا  از چاپ یک مقاله مرور سیستماتیک با عنوان:Effect of Curcumin on Anthropometric Measures: A Systematic Review on Randomized Clinical Trials                                                                                                                               

در مجله : Journal of The American College of Nutrition با ضریب تاثیر2.107  توسط دکتر میترا حریری متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشکده خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir