تقویم روز
امروز جمعه 31 فروردين ماه 1397 ساعت 12:49 ب ظ

 

الگو قرار دادن حضرت زینب کبری(س) در حرفه مقدس پرستاری

علت نام ­گذاری این روز به «روز پرستار» این است که آن حضرت به خوبی پرستار امام زمانش بود و مهم تر از این، رسالت پرستاری( نگهداری و تبلیغ) از نهضت مقدس حسینی را به بهترین نحو انجام دادند. چه نیک است که همه ما و بخصوص پرستاران شریف ما، آن حضرت را الگوی این شغل شریف خویش قرار دهند

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir