تقویم روز
امروز شنبه 1 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 16:10 ب ظ

 

خردورزی و عقلانیت اصل حاکم بر سبک زندگی شیعی(بخش اول)

عقل و دین هر دو، موهبت الهی و از نعمات گران بهای حضرت حق هستند که بر بشریت ارزانی داشته شده اند. کرامت انسان در گرو تکریم و تعظیم هر دوی آن هاست و اقبال به یکی و ادبار از دیگری، پیامدهای خسارت بار و جبران ناپذیری را به دنبال دارد به گونه ای که مسلماً تکیه به عقل صرف و پرهیز از دین باعث طغیان انسان و بی مهار شدن نفس می گردد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir