تقویم روز
امروز یکشنبه 2 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 15:22 ب ظ

 

شروع فعالیت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبکه های اجتماعی

به گزارش وب دا با توجه به افزایش استقبال عمومی از آموزه های طب ایرانی و مکمل، گسترش فضاهای مجازی و سهولت دسترسی به آن ها از طریق گوشی های هوشمند، بسیاری از افراد سودجو را که عمدتا غیر پزشک هستند

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir