تقویم روز
امروز یکشنبه 2 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 15:19 ب ظ

 

چاپ مقاله متاآنالیز توسط عضو هیئت علمی دانشکده در مجله NUTRITION با ضریب تاثیر بالای 3

خبر نگار  وب دا  از چاپ مقاله متاآنالیز با عنوان:

"Effect of green tea on plasma leptin and ghrelin levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials"

به صورت طرح تحقیقاتی" تاثیر مصرف چای سبز بر میزان سرمی آدیپونکتین: مرور سیستماتیک و متاآنالیز" توسط دکتر میترا حریری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مجله  NUTRITION با ضریب تاثیر 3.4 خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir