تقویم روز
امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1397 ساعت 11:31 ق ظ

 

چاپ مقاله متاآنالیز توسط عضو هیئت علمی دانشکده در مجله NUTRITION با ضریب تاثیر بالای 3

خبر نگار  وب دا  از چاپ مقاله متاآنالیز با عنوان:

"Effect of green tea on plasma leptin and ghrelin levels: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials"

به صورت طرح تحقیقاتی" تاثیر مصرف چای سبز بر میزان سرمی آدیپونکتین: مرور سیستماتیک و متاآنالیز" توسط دکتر میترا حریری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مجله  NUTRITION با ضریب تاثیر 3.4 خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

     
www.3dots.ir