تقویم روز
امروز یکشنبه 2 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 15:23 ب ظ

 

برگزاری دورهای آموزشی نشانگرهای رنگی و برچسب اصالت کالا

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری دوره های آموزشی نشانگرهای رنگی و برچسب اصالت کالا در سطح مدارس شهرستان توسط کارشناسان این اداره خبر داد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های تابعه

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری مراکز خدمات جامع سلامت تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به دفتر حقوقی دانشکده مراجعه نمایند**

واگذاری پایگاههای شهر و حاشیه شهر به کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی دارای پروانه مطب

**از متقاضیان شرکت در مناقصه واگذاری پایگاه های شهری  تقاضا می شود جهت دریافت دستورالعمل ها و سایر شرایط مزایده به واحد گسترش شبکه ها دانشکده مراجعه نمایند**

     
3dots.ir