تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 13:17 ب ظ

حضور حداقل دو سومی کارکنان با فاصله گذاری اجتماعی از بیست و سوم فروردین ماه

مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشکده از اعلام حضور حداقل دو سومی کارکنان از 23 فروردین خبر داد.

خدیجه احمدی در گفت و گو با وب دا گفت: طبق بخشنامه 10934 مورخ 19/01/99 سازمان اداری و استخدامی کشور، فعالیت واحدهای ستادی دانشکده از تاریخ 99/01/23 ضمن رعایت پروتکل بهداشتی ابلاغی وزارت متبوع با حضور حداقل دو سوم کارکنان  و عدم حضور یک سوم کارکنان(اولویت با افراد دارای شرایط خاص با تایید مدیر مربوطه)از طریق دورکاری یا اعطای مرخصی صورت می پذیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مدیران و مسئولین مکلف اند با ارائه برنامه ریزی جهت پرسنل تحت امر به گونه ای عمل نمایند که ارائه خدمت به صورت مستمر و بدون به خطر افتادن امنیت وسلامت کارکنان و ارباب رجوع انجام پذیرد.

احمدی افزود: ساعت کار روزانه واحدهای ستادی از ساعت 7:30 الی 14:30 به مدت هفت ساعت خواهد بود و این موضوع در ساعت موظفی همکاران شیفتی زحمت کش و ایثارگر درمانی وقفه ای ایجاد نخواهد کرد.

وی درپایان یاد آور شد: برنامه ریزی و حضور کامل کارکنان طبق دستور مقام مافوق لازم الاجرا خواهد بود.

برای مطالعه پیوست  بخشنامه و پروتکل بهداشتی ابلاغی اینجا  کلیک کنید.

پیوند های مفید