تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 12:19 ب ظ

آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد؟

آیا با وجود شیوع کرونا، در محیط های اداری و کاری می توان از سیستم تهویه هوای مرکزی استفاده کرد؟

پیوند های مفید