تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 ساعت 15:18 ب ظ

کاهش حضور فیزیکی کارکنان اداری مالی و پشتیبانی دانشکده

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده از کاهش حضور فیزیکی کارکنان اداری مالی و پشتیبانی دانشکده  تا پانزدهم فروردین 99خبر داد.

جواد مسیح آبادی درگفت و گو با وبدا گفت: با عنایت به نامه شماره 1235 مورخ 99/1/05 سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص کاهش حضور فیزیکی کارکنان دستگاه های اجرایی، حضور کارکنان اداری مالی و پشتیبانی دانشکده طی ایام تعطیلات نوروزی تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری به صورت شیفت بندی کاهش می یابد.

وی درادامه گفت: با توجه به بخشنامه مذکور تعداد کارکنان حاضر طی ایام فوق و به جهت ارائه خدمات عمومی ضروری تا میزان حداقل یک سوم کاهش می یابد و سایر کارکنان با دور کاری و یا با اعطای مرخصی در محل کار حاضر نمی شوند و مرخصی موضوع این بخشنامه جزء مرخصی استحقاقی کارکنان هم محسوب نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : این مصوبه شامل نیروهای بهداشتی، درمانی و واحدهای خدمت رسان طرح کرونا ویروس نمی شود.

مسیح آبادی ضمن تشکر از مدافعان سلامت یادآورشد: همکاران محترمی که به صورت شیفتی طبق برنامه کشیک نوروز انجام وظیفه می نمایند مطابق دستورالعمل مربوطه ادامه خدمت آنان الزامی است.

 

پیوند های مفید